LANGE GESCHIEDENIS VAN VELE PARTIJTJES miniGOLF

Bij Minigolf Versluys kunt u al 74 jaar lang terecht voor een partijtje minigolf in Bredene. We kunnen dus al terugkijken op een lange geschiedenis. Die willen we hieronder graag even schetsen.

Na de Tweede Wereldoorlog

Kort na de Tweede Wereldoorlog was het de Brusselaar Paul Delien die van de Domeinen, die de gronden van de staat beheerden, een stuk grond huurde. Het perceel in de Kapellestraat (nu Kapelstraat) lag in een mijnenveld tijdens de bezetting. Het terrein was bezaaid met alle soorten afval, puin, zand, vernielde meubels, enzovoort.

Het was hard labeur om al het puin te ruimen. Daarom huurde de heer Delien in 1949 een aannemer in om de klus te klaren. Die aannemer was Pierre Versluys en woonde in de Brusselstraat tegenover het terrein.

Afwerking in 1950

De afwerking van de minigolf op Pinksteren 1950 werd een blije gebeurtenis. Het parcours was toen gemaakt in zeer fijn, gemalen pannengruis, op een fundering van gemalen puin. Deze afwerking had wel een groot probleem: het geheel moest dagelijks gesproeid worden en plat gerold met een zware wals.

Tijdens het zomerseizoen en in de grote vakantie werd telkens een jobstudent aangenomen om het werk te doen. Voor de eerste klanten kwamen, werd het terrein elke dag klaargemaakt. De eer van de eerste job kwam toe aan Roland Versluys, de oudste zoon van de aannemer.

Nieuwe eigenaars in 1952

Na 1952 verkocht de heer Delien de infrastructuur uiteindelijk aan de aannemer Versluys en droeg daarbij ook de pachtbrief over. Zo kwam de minigolf in de handen van de familie Versluys. Bij de heraanleg van de Koninklijke Baan in 1969 ging een aanzienlijk stuk van het terrein verloren omdat dat deel in de bedding van de nieuwe baan lag. Omdat het terrein zo niet meer uitgebaat kon worden, werd de verloren oppervlakte in westelijke richting heraangelegd. In 1988 nam de zoon, Roland Versluys, de minigolf over en moderniseerde alles. Zo werd er ook een biljartgolf aangelegd.

Modernisering

In 2002 ten slotte nam zijn zoon, Hans, de zaak samen met zijn toenmalige echtgenote over en legde er een zonneterras met drinkgelegenheid aan. In de loop der jaren tot nu zijn er bovendien veel verbeteringen aangebracht.

Oorspronkelijk werd een houten kiosk als bureau gebruikt, deze werd vervangen door een stenen huisje. Er werden ook toiletten gebouwd en ook de hindernissen werden steeds veranderd. Nu wordt er ook bijzondere zorg besteed aan de groene omgeving met verschillende aanplantingen en bloemenperken.

Neem contact op

Heeft u nog vragen of wilt u graag een partijtje golf komen spelen bij Minigolf Versluys in Bredene? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.